Evadus gösteri sanatları, özellikle fiziksel tiyatro ve dans, alanında yer alan çeşitli üretimlerin dramaturji ile olan ilişkisini anlamaya yönelik bir oluşumdur. İşbirliği, samimiyet ve disiplinle gelen herkese açıktır.

Evadus is a constitution try to discover the connection between dramaturgy and different kinds of products in the field of performing arts, especially dance and physical theater. It is open for everyone who would like to participate with sincerity and discipline and work in collaboration.

18.03.2017

Göstergebilim, Alımlama ve Sahneleme Okuması İçin Yardımcı Kaynaklar


 • Eugenio Barba, Oyuncunun Gizli Sanatı, Tiyatro Antropolojisi Sözlüğü
 • Erwin Goffman, Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu
 • Elaine Aston & George Savano, Theatre as Sign-System/A semiotics of text and Performance
 • Fatma Erkman, Göstergebilime Giriş
 • Hasibe Kalkan, Tiyatroda Göstergebilim
 • Jhon Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş
 • Jhon Berger, Görme Biçimleri
 • Keir Elam, The Semiotics of Theatre and Drama
 • Martin Esslin, Dram Sanatının Alanı
 • Mark Fortier, Theory/Theatre an introduction
 • Mehmet Rifat, Göstergebilimin ABC'si
 • Marvin Carlson, Performans
 • Mehmet Rifat, Homo Semioticus ve Genel Göstergebilim Sorunları
 • Patrice Pavis, Languages of The Stage, Essays in the Semiology of the Theatre
 • Patrice Pavis, Gösterimlerin Çözümlenmesi
 • Patrice Pavis, Sahneleme
 • Roland Barthes, Göstergeler İmparatorluğu
 • Roland Barthes, Çağdaş Söylenler
 • Umberto Eco, Açık Yapıt
 • Umberto Eco, Yorum ve Aşırı Yorum
 • Umberto Eco, Alımlama Göstergebilimi
 • https://performansfikri.com/ (Semih Fırıncıoğlu'nın metinleri)
 • https://medyakulturvetoplum.wordpress.com/2010/03/26/gostergebilim/

Hiç yorum yok: