Evadus, tiyatro ve dans disiplinlerinden yola çıkarak, gösteri sanatları alanında yer alan her türlü / biçimdeki ürünün dramaturji ile olan ilişkisini anlamaya yönelik bir oluşumdur. İşbirliği, samimiyet ve disiplinle gelen; denemek ve "daha iyi yenilmek" üzere yol almak isteyen herkese açıktır.

18.03.2017

Göstergebilim, Alımlama ve Sahneleme Okuması İçin Yardımcı Kaynaklar


 • Eugenio Barba, Oyuncunun Gizli Sanatı, Tiyatro Antropolojisi Sözlüğü
 • Erwin Goffman, Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu
 • Elaine Aston & George Savano, Theatre as Sign-System/A semiotics of text and Performance
 • Fatma Erkman, Göstergebilime Giriş
 • Hasibe Kalkan, Tiyatroda Göstergebilim
 • Jhon Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş
 • Jhon Berger, Görme Biçimleri
 • Keir Elam, The Semiotics of Theatre and Drama
 • Martin Esslin, Dram Sanatının Alanı
 • Mark Fortier, Theory/Theatre an introduction
 • Mehmet Rifat, Göstergebilimin ABC'si
 • Marvin Carlson, Performans
 • Mehmet Rifat, Homo Semioticus ve Genel Göstergebilim Sorunları
 • Patrice Pavis, Languages of The Stage, Essays in the Semiology of the Theatre
 • Patrice Pavis, Gösterimlerin Çözümlenmesi
 • Patrice Pavis, Sahneleme
 • Roland Barthes, Göstergeler İmparatorluğu
 • Roland Barthes, Çağdaş Söylenler
 • Umberto Eco, Açık Yapıt
 • Umberto Eco, Yorum ve Aşırı Yorum
 • Umberto Eco, Alımlama Göstergebilimi
 • https://performansfikri.com/ (Semih Fırıncıoğlu'nın metinleri)
 • https://medyakulturvetoplum.wordpress.com/2010/03/26/gostergebilim/

Hiç yorum yok: